Lowrance-eksklusiv, højt opløselige, 5-tommer farveskærm

5-tommer fishfinder / plotter nu med Hybrid Dual Imaging ™, der kombinerer Bredbånd Sounder ™ med DownScan Imaging ™ -teknologi, indbygget GPS antenne og støtte til high-definition kortlægning.

Nøglefunktioner:

 • Nemmere at identificere og skelne agn fra vildt fisk
 • Bedre target identifikation på større dybder
 • Markere fisk klart ved hurtigere båd hastigheder
 • Se flere CHIRP sonar indstillinger på én skærm
 • DownScan Imaging giver billede-lignende billeder af fisk-holdingstruktur under en båd.
 • Valgfri single-frekvens transducer med den prisbelønnede Broadband Sounder.
 • Meget nøjagtig, indbygget GPS-antenne.
 • DownScan Overlay teknologi overlejringer DownScan Imaging på Bredbånd Sounder
 • Avanceret Signal Processing (ASP) reducerer behovet for manuelt at justere indstillingerne for at se fisk, struktur og bund detaljer tydeligere.
 • TrackBack - gense tidligere logget ekkolods historie, herunder struktur, overgange eller fisk mål, og lokalisere steder med fisk med et waypoint.
 • Ny side selector menu med hurtig adgang til alle funktioner ved hjælp af blot et tryk med fingeren
 • Multi-Window Displayet kan du hurtigt vælge mellem forudindstillede sidelayout -.. herunder en tre-panel visning med diagram, bredbånd Sounder og DownScan Imaging
 • Støttet af Lowrance Advantage service program.

 

HVAD VISER FISHFINDEREN?

På en fishfinder kan man aflæse følgende:

 • Dybde
 • Bundens beskaffenhed (hård/blød)
 • Enkeltstående fisk
 • Stimer af fisk
 • Øvrigt objekter i vandsøjlen- f.eks. downriggerloddet som trækkes efter båden.
 • Fiskeredskaber – pirk, garn o.lign.
 • SpringlagDYBDE

En fishfinder er selvfølgelig i stand til at måle dybden. Man kan som ofte selv vælge hvorledes dybden skal visen på skærmen. Den ene mulighed er at få vist dybden som et tal eller man kan vælge at aflæses dybden ud fra en dybdeskala i højre side af skærmbilledet – eller få vist begge dele. Skalaen giver endvidere mulighed for at se i hvilken dybde hvor fisk oppe i vandsøjlen befinder sig. 

 
Dybden kan aflæses både som et tal og ud fra dybdeskalaen. Skærm: Garmin Fishinder 400c
 

BUNDENS BESKAFFENHED (HÅRD/BLØD)

Blød bund såsom mudder eller sand absorberer fishfinderens signal og returnerer et svagere ekko, mens hård bund i form af klipper eller sten vil returnere et stærkt ekko. 

De fleste fishfindes anvender en teknologi som kaldes ”Greyline” for sort/hvide displays eller ”White Line” for farvedisplays. Dette betyder at der ved bundens overflade tegnes en smal linje som gør det lettere at adskille fisk fra bund og gør det muligt at afgøre bundens hårdhed. 

Hvis bunden under Greyline/Whiteline tegnes på fishfinderens display som en tynd linje er ekkoet svagt og bunden dermed blød. En tykkere bund betyder at bunden er hånd. 

 

Blød bund Hård bundENKELTSTÅENDE FISK

Strålens kegleform er grunden til at fisk vil blive afbilledet som halvcirkler – eller ”måger” som de populært kaldes. Når fisken først kommer ind i keglens yderkant vil der blive vist en prik i displayet. Når båden kommer tættede på fisken og afstanden mellem fisk og transducer formindskes vil de tilsvarende prikker på displayet blive vist kraftigere og på en lavere dybde. Når båden fjerner sig fra fisken vil prikkerne igen vises dybere og dybere. 

 
Fisk vises som halvcirkler (populært kaldet måger). Kilde: Lowrance 

STIMER AF FISK

Stimer af fisk kan vises i mange forskellige formationer afhængig af hvor stor en del af stimen som er indenfor transducerens kegle. På lavere vand vil flere mindre fisk som står samlet blive vist som en klump af små prikker. Hvis stimen er meget tæt vil den reflektere et stærkere ekko og tilsvarende blive farvelagt kraftigere. 

Store fisk som står samlet på bunden kaldes ofte buler og kan være så tætte at det er vanskeligt at skelne dem fra bunden. 

 
A: Kraftigt ekko fra stor fisk som båden har passeret lige over. B: Ekko fra stor fisk som er passeret i transducerens stråles yderområde. C: Stimer af småfisk. Stimen til venstre er kraftigere farvet end den til højre, hvilket indikerer at stimen er mere tæt eller nærmere på centrum af transducerens stråle. Kilde: Lowrance 

ØVRIGE OBJEKTER I VANDSØJLEN

Ekkoer i vandsøjlen kan stamme fra mange andre ting en fisk. Bl.a. vil følgende kunne opfanges af fishfinderen:

 • Downriggerlodder som trækkes efter båden.
 • Springlag, dvs. adskillelsen mellem vandlag.
 • Lystfiskerens pirk - på bedre fishfindes vil selv meget små objekter opfanges, f.eks. vil man kunne se en prik som fiskes op og ned.
 • Bundgarn
 • Vandplanter
 • Vrag

 
Her ses springlaget tydeligt (den blå vandrette streg)

 

 

 

 

FREKVENS

Fishfinderen sender elektriske signaler til transduceren. Signalerne omsættes i transduceren til lydbølger som udsendes i vandet. Frekvensen på disse lydbølger er bestemmende for hvor dybt signalet går samt hvor bredt et område der dækkes. 

Fishfindere benytter sig som ofte af frekvenserne 50, 83 og 200 KHz. 200 KHz benyttes til lavere dybder og giver en smal kegle og en høj detaljerigdom. 50 og 83 KHz kan benyttes på større vanddybder eller hvis man ønsker en bredere kegle. Det returnerede signal vil dække et større område og detaljeniveauet vil være tilsvarende lavere

I vores farvande med begrænsede dybder vil man som ofte anvende 200 KHz – hermed ser man klart og præcist hvad som befinder sig umiddelbart under båden. En frekvens på 200 KHz kan bruges i hurtiggående speed- og lystfiskerfartøjer og stadig give et klart billede.

Frekvens
Smal og bred stråle / lav og højfrekvens

ENKELT STRÅLE


Fishfinders og transducere med én frekvens og én stråle sender typisk med 200KHz, dvs. en smal kegle der giver et præcist billede af hvad som findes umiddelbart under båden.

DOBBELT STRÅLE

Transducere med dobbelt stråle (dual beam) er transducere med flere keramiske elementer. Dvs. transduceren kan udsende lydbølgerne med forskellige frekvenser og giver dermed brugeren mulighed for at vælge mellem en klar smal kegle eller en bredere og mere dybdegående kegle. 

Hvis Fishfinderen understøtter dobbelt stråle (eller dual beam) kan man manuelt vælge mellem frekvenserne. 

Hvis Fishfinderen understøtter dobbelt frekvens kan man ligesom med dobbelt stråle manuelt vælge mellem frekvenserne men man har dertil mulighed for køre med begge frekvenser samtidig. F.eks. kan man dele skærmbilledet op således at den ene side viser billedet med 200 KHz (hvad er lige under båden) og den anden side viser 50 KHz (hvad befinder sig længere fra båden) 

 Dobbelt frekvens 
Opdelt skærmbillede fra Fishfinder med dobbelt frekvens

FISHFINDER OG TRANSDUCER SKAL ARBEJDE PÅ SAMME FREKVENS

Fishfinder og transducer skal arbejde på samme frekvensområde, eller sagt på en anden måde: Alle Fishfinders og transducere understøtter 200 KHz så hvis man anskaffer en fishfinder der kan benytte andet end 200 KHz (typisk 50 KHz) skal transduceren også kunne det. 

 

Kilde: fishfinder.dk

Specifikationer
SKU10.6040