Fiskene I havet har brug for vores beskyttelse. Faktum: Foruroligende har den Internationale Union for Bevagelse Af Natur (IUCN) netop offentliggjort, at der I juli 2017 er hele 455 kristik truede fiskarter på deres liste. Dette betyder, at hele 30% af den nuværende fiskebestand som laver I vore have, søer og åer, er kritisk tuet, og hele 81 af de 455 arter anses for allerede uddøde eller udryddet. Disse tal og statistikker, viser desværre ingen tegn på, at mængden af fiskerarter der udryddes er på tilbagegang.

Blandt mange af de truede arter findes mange hajer, rokker, sværfisk, laks, ørreder og ferskvandfisk. Blandt andet Bras, karper og den gigantiske Havkat er på listen over fiskearter der er “på vej ud”. Mange af disse arter, er fisk som vi som passionerede kajakfiskere I Eurupa, dagligt støder på, efter en alminde kajakfiskedag på havet, I søen eller på floden.

Hvad bør du så gøre, hvis en af disse arter havner på krogen?

Det er simplet! - Sæt den tilbage I havet straks efter fangst. Catch and Release. Catch and Release. Cath and Release. Det kan ikke siges nok! Dog, før du genudsætter din flotte fangst I sit rette element, opfordrer vi dig til at tage nogle billeder og nogle notater om din fangst. For eksempel hvor du har fanget fisken. Hvor mange du har fanget og hvor store de er, samt og det er udvoksede fisk, eller yngel. Alt dette er utrolig nyttig information og vi opfordrer dig kraftigt til at dele det med os, sammen med andre gode, sjove og relevante billeder du måtte have fra din kajakfisketur.

Railblaza Camera Boom er et fantisk udstyr til alle os der praktiserer Catch and Release når vi fisker. Ikke kun til evigt minde om vores fangst, men til at indsamle al nyttigt information til bevarelse og beskyttelse af miljø og dyrelivet. Railblaza Camera boom er stænger og arme som holder dit kamera, mobiltelefon eller GoPro, eller andet udstyr til optagelse sikkert på plads I din kajak. Camera Boom kan kan justeres, så du får de bedste billeder, og optagelser, og du har det hele tiden har det lige ved hånden når du skal bruge det. Til montering mangler du bare en Railblaza StarPort til montering I kajakken og du er nu klar til at optage de bedste videoer og tage de bedste billeder, helt uden bekymring for at skulle tabe udstyret I vandet, eller have hænderne frie til at betjene udstyret. Så fang, kys og genudsæt fisken med god samvittighed, sikker vished om af dit gyldne øjeblik bliver optaget til evigt minde med hjælp fra din troværdige Railblaza Camera boom.

Nedenfor har vi listet de mest tuede fiskearter på Jorden, I håb om at vi kan hjælpe dig til at kunne identificerer fisken, hvis du skulle få den på krogen. Herefter kan du rapporterer tilbage, at du har været heldig at fange og obervere arten og har spillet en vigtig rolle I bevaring og beskyttelse af dens overlevelse.

Helleflynderen er de største fladfisk I de nordatlantiske have. Dens overside har neuance af mørk chokolade og dugen en helt lys. Den kan blive op til 3 meter lang og veje op til 500 kg. Helleflynderen kan blive op til 50 år og fanges ofte som bifangst af de store bundtrawlere.

Historsik set fandtes den matetiske rokke I Middelhavet omkring Italien, Malta og Tunesien, men er nu indskrænket til kun at findes langs Seciliens kyst. Denne specielle art er ikke kendt af mange, da dens karakter minder utrolig meget om andre rokke arter. Den maltetiske rokke havner oftest I nettet I det industrielle fiskeri, som uønsket fangst.

Den blå tun er muligvis den mest ikoniske, blandt de truede fiskearter og er mest udbredt I de nord atlantiske farvende. Den er et af havet hurtigst fisk og kan blive op til 3,5 meter lang og veje mere end 750 kg. Det er den 6. mest truede fiskeart på jorden og alle statistikker viser, at den de seneste år har opnået status som krittisk truet.

Den europæiske ål starter sit liv I Nordatlanten, samt I de baltiske lande og middelhavsområdet, hvorefter den migrerer til feske vande, hvor den kan blive op til 4,5 meter lang og leve I op til 80 år. Alle europæiske ål der fanges I saltvand er I udviklingsstadiet og har endnu ikke haft muligheden for at formere sig. Overfiskeri har sat ålen I en katafrofisk situation og truer dramatisk dens muligheder for formering.

Goliath Grouper er den mest truede af sin art. Den findes I de tropiske have og kan blive op til 2,5 meter lang. I løbet af sin 40 årige lange liv, kan den opnå en vægt på 180 kg. Den blev indført fangstforbud på arten blev indført I starten in 1990, men da arten skal bruge meget lang tid på at reproducerer bestanden, vil det tage mange år endnu inden dens overlevelse ikke længere er truet. Disse 5 arter er blot nogle af de hundredevis af truede arter. Vi anbefaler meget at du undersøger hvilket truede fiskearter der findes I dit fiskeområde, for på den måde at forbedre den lokale observation og proaktiv og informativ omkring dette relevante emne.

Der er masser af lokale forums og Facebook Grupper om fiskeri, hvor du kan få mere information omkring hvilke arter du skal være særligt opmærksom på. Du kan også spørge I din lokale kajakfiskeklub eller hos miljø – og fødevareministeriet.

Galaxy Kayaks er stolte over at være en del af “1% For The Planet” projektet. 1% For The Planet er en international organisation, hvis medlemmer donerer 1% af det årlige salg til miljømæssige formål. Du kan deltage I projektet, både som virksomhed og som privatperson, og dermed opfordrer alle til at besøge deres website og se hvilket fantastisk arbejde de udfører.

“Vi arver ikke Jorden af vores forfædre; Vi låner den af vores børn"! Native American Proverb